Uslove

Molimo vas da pažljivo pročitate ove Uslove pre korišćenja Usluge.

Pristup i korišćenje Usluge podleže vašem prihvatanju i poštovanju ovih Uslova. Ovi Uslovi se odnose na sve posetioce, korisnike i druge osobe koje pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupanjem ili korišćenjem Usluge, slažete se da budete obavezani ovim Uslovima. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom Uslova, ne možete pristupiti Usluzi.

Intelektualna svojina

Usluga i njen originalni sadržaj, funkcionalnosti i karakteristike su i ostaće isključivo vlasništvo cenaproizvoda.rs i njenih licencodavaca. Usluga je zaštićena autorskim pravom, zaštitnim znakom i drugim zakonima Islanda i drugih zemalja. Naši zaštitni znakovi i prepoznatljiv izgled ne smeju biti korišćeni u vezi sa bilo kojim proizvodom ili uslugom bez prethodnog pisanog pristanka cenaproizvoda.rs.

Linkovi ka drugim veb-sajtovima

Naša Usluga može sadržati linkove ka veb-sajtovima ili uslugama trećih lica koje ne poseduje ili kontroliše cenaproizvoda.rs.

cenaproizvoda.rs nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ili praksama veb-sajtova ili usluga trećih lica. Pored toga, priznajete i slažete se da cenaproizvoda.rs neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao ili navodno nastao usled korišćenja ili oslanjanja na takav sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ili putem takvih veb-sajtova ili usluga.

Snažno preporučujemo da pregledate uslove korišćenja i politike privatnosti bilo kog veb-sajta ili usluge trećih lica koje posetite.

Prekid

Možemo odmah prekinuti ili suspendovati vaš pristup, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, vaše kršenje Uslova.

Po prekidu, vaše pravo korišćenja Usluge će momentalno prestati.

Ograničenje odgovornosti

Ni cenaproizvoda.rs, ni njegovi direktori, zaposleni, partneri, agenti, dobavljači ili pridružena lica neće biti odgovorni za indirektne, slučajne, posebne, posledične ili kaznene štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak profita, podataka, upotrebe, ugleda ili druge nematerijalne gubitke koji proizlaze iz (i) vašeg pristupa ili korišćenja Usluge, (ii) postupanja ili sadržaja trećih lica na Usluzi, (iii) sadržaja dobijenog iz Usluge i (iv) neovlašćenog pristupa, korišćenja ili izmene vaših prenosa ili sadržaja, bez obzira na to da li ste obavešteni o mogućnosti takvih šteta, na osnovu garancije, ugovora, delikta (uključujući nemar) ili nekog drugog pravnog osnova.

Ograničenje odgovornosti

Korišćenje Usluge je na sopstveni rizik korisnika. Usluga se pruža „KAKVA JE“ i „KAKO JE DOSTUPNA“. Usluga se pruža bez bilo kakvih garancija, bilo izričitih ili impliciranih, uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicirane garancije trgovine, pogodnosti za određenu svrhu.

Informacije date na cenaproizvoda.rs veb stranici su samo u informativne svrhe i nisu zamena za profesionalni medicinski savet ili lečenje.
Molimo obratite pažnju na sledeće:
Za više informacija pogledajte opise priložene uz svaki proizvod.
Informacije predstavljene na veb stranici ne bi trebalo da budu jedini faktor u određivanju ishrane, lekova, lečenja, metoda mršavljenja i drugih.
Uvek se konsultujte sa svojim lekarom ili drugim kvalifikovanim medicinskim stručnjakom pre nego što započnete bilo koji kurs lečenja. Informacije na ovoj veb stranici ne bi trebalo da se koriste za dijagnozu, lečenje ili prevenciju bolesti bez konsultacije sa lekarom.
Sve informacije objavljene na ovoj veb stranici, uključujući informacije u vezi sa zdravstvenim, medicinskim i kozmetičkim uslugama, ishranom i gubitkom težine, su samo u informativne svrhe i nisu zamena za medicinsku dijagnozu, savete ili lečenje za određena stanja.
Veb stranica ne daje nikakve garancije ili izjave bilo koje vrste, eksplicitne ili implicirane, u vezi sa informacijama koje se na njoj nalaze. Ni u kom slučaju veb lokacija, njeni dobavljači sadržaja ili konsultanti neće biti odgovorni bilo kome za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem informacija veb stranice.
Sajt nije odgovoran za informacije, uključujući zdravstvene, koje se pojavljuju u sadržaju i oglasima, bilo da su objavljene na sajtu od strane autora ili koje su platila treća lica.